รายละเอียดข่าว

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI Power BI Desktop + Mobile

เปิดดู
 

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------

© Copyright 2022 arit.pbru.ac.th