รายละเอียดข่าว

ขอเชิญรับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบลวดลายสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี สู่การเพิ่มมูลค่าบนผลิตภัณฑ์

           ARIT@PBRU >> #SHOW & #SHARE  ขอเชิญรับชมนิทรรศการผลงานการออกแบบลวดลายสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบุรี สู่การเพิ่มมูลค่าบนผลิตภัณฑ์ ตังแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
โดยจัดแสดง ณ บริเวณโถงทางเดินชั้น 1 (มุม SHOW & SHARE) อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ผลงานลวดลายสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งขอรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกขั้นสูงสำหรับศิลปศึกษา อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

หากต้องการรับชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ สามารถคลิกที่ลิงก์ >> https://padlet.com/siripen_puma/ArtExhibition

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------