รายละเอียด

2023-02-15 14:26:17 | 568

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Upskill & Reskill : การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animaker)

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร  Upskill & Reskill : การสร้างสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจด้วยการ์ตูนแอนิเมชั่น (Animaker) ***ฟรี***
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้อง 17126 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยากรโดย อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3IlVng1

#อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#อบรมครบได้รับใบประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม 032-708609
ผู้ประสานงานโครงการ แขนภา ทองตัน โทร. 083-8333282

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------