รายละเอียด

2023-02-17 16:12:24 | 628

หลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : หัวข้อ “รู้ครบ” Digital marketing ต้อง “เริ่มต้น” อย่างไร?

ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น Upskill & Reskill : หัวข้อ “รู้ครบ” Digital marketing ต้อง “เริ่มต้น” อย่างไร?
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-16:30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากรโดย คุณดรัณภพ พวงสมบัติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล และเจ้าของกิจการด้านสื่อมัลติมีเดีย

ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3k0clqX

#อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
#อบรมครบได้รับใบประกาศ

สอบถามเพิ่มเติม 032-708609
ผู้ประสานงานโครงการ แขนภา ทองตัน โทร. 083-8333282
จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------