รายละเอียดข่าว

เชิญชมนิทรรศการจิตกรรมชุด “ฝ่าวิกฤต” ด้วยเทคนิค : สีอะคริลิค โดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชมนิทรรศการจิตกรรมชุด “ฝ่าวิกฤต”ด้วยเทคนิค : สีอะคริลิค ศิลปินโดย ผศ.บุญมา แฉ่งฉายา
แนวคิดการสร้างสรรค์ผลงาน
          โดยศิลปิน ได้รังสรรค์จิตกรรมจากแนวคิด ด้านวิกฤตต่าง ๆ ที่ผ่านพบของมนุษยชาติ อาทิ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ปัญหาจากลมพายุต่าง ๆ (วาตภัย) ปัญหาน้ำท่วม (อุทกภัย) และปัญหาไฟไหม้ (อัคคีภัย) ซึ่งส่งผลต่อมนุษยชาติและสัตว์ต่าง ๆ นั้น ในที่นี่ผู้สร้างสรรค์ผลงานเปรียบเปรยอากัปกริยาของสัตว์ที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมของคนเมืองเพชรมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน นั่นคือ "วัว" ซึ่งได้ถ่ายทอดผ่านปลายภู่กัน โดยใช้สีอะคริลิค บนผืนผ้า ได้อย่างน่าสนใจค่ะ

ระยะเวลาจัดแสดง 
          ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2566

สถานที่จัดแสดง
          ณ มุมทัศนศิลป์ ศิลปินเมืองเพชร ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------