รายละเอียดข่าว

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป (รหัส 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ CEFR สำหรับนักศึกษาหลักสูตรทั่วไป (รหัส 64) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ( ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย..!!)

เดือนมิถุนายน
      รอบที่ 1 วันที่    7,8,9  มิถุนายน 2566
      รอบที่ 2 วันที่   12,13,14  มิถุนายน 2566
      รอบที่ 3 วันที่   19,20,21  มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนได้ที่ >> คลิ๊กลงทะเบียน

"นักศึกษาที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์สามารถเขียนใช้ยื่นจบการศึกษาตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยได้"

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------