รายละเอียดข่าว

คณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมรดน้ำขอพรนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566

         เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ และ อาจารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ร่วมรดน้ำขอพรนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เนื่องในวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แสดงความกตัญญู ขอขมาและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------