รายละเอียดข่าว

บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้นำขนมลูกตาลลอยแก้ว จำนวน 100 แก้วร่วมกิจกรรม "รดน้ำท้ายกรานต์ สืบสาน ส่งสุข" ณ บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย

           เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำท้ายกรานต์ สืบสาน ส่งสุข" ณ บริเวณหลวงพ่อเกตุน้อย ซึ่งมีกิจกรรม การประกวดก่อเจดีย์ทราย การประกวดนางสงกรานต์พยายามสวย และการออกร้านอาหารจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยสำนักวิทยบริการฯ ได้นำขนมลูกตาลลอยแก้ว จำนวน 100 แก้วร่วมกิจกรรม

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------