รายละเอียดข่าว

กิจกรรม Coaching การแนะนำการต่ออายุสำนักงานสีเขียว (สำหรับหน่วยงานต่ออายุการรับรอง) ครั้งที่ 2 แบบออนไลน์

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ ได้ร่วมกิจกรรม Coaching การแนะนำการต่ออายุสำนักงานสีเขียว (สำหรับหน่วยงานต่ออายุการรับรอง) โดยนายปวงวิทย์ สนเลม็ด เป็นผู้ดําเนินการ Coaching ติดตามดำเนินการ ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) 6 หมวด และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์สำนักงานสีเขียวเพื่อรองรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวต่อไป #LibraryPbru #GoGreen #Greenlibrary #GreenOffice #GreenUniversity #PowerAritPBRU

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------