รายละเอียดข่าว

กิจกรรมติดตามงานพัฒนาห้องสมุด รร.ตชด.ห้วยโสก และ รร.หุบกะพง

         เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และนายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ได้ลงพื่นที่เก็บข้อมูล ติดตามห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียนบ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อหารือร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด ในการสำรวจความต้องการของโรงเรียน ข้อมูลพื้นฐาน ความพร้อมด้านต่างๆ ของห้องสมุด เพื่อวางกรอบในการพัฒนาห้องสมุดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเข้าประกวดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ต่อไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------