รายละเอียดข่าว

กิจกรรม “การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่บุคลากร” คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวล 13.30-16.30 น. อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรในกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้กิจกรรม “การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวแก่บุคลากร”  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติ จาก ผศ.วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างจิตสำนักเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว และนำไปสู่สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ประโยชน์ของการทำสำนักงานสีเขียว เกณฑ์สำนักงานสีเขียว, กรณีศึกษาสำนักงานสีเขียว #LibraryPbru #GoGreen #Greenlibrary #GreenOffice #GreenUniversity #PowerAritPBRU

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------