รายละเอียด

2023-08-11 11:26:57 | 5080

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------