รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการฯ มอบหมายให้ตัวแทนบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงนิทรรศการของแหล่งการเรียนรู้

         เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาาคม 2566 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และตัวแทนบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์และจัดแสดงนิทรรศการของแหล่งเรียนรู้ ได้แก่
         1) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ
         2) พิพิธภัณฑ์วัดไตรมิตร (ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช)
         3) ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
        เพื่อศึกษาเรียนรู้หลักการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์และรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการ เพิ่มพูนองค์ความรู้และเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ของบุคลากร และนำมาปรับใช้ในงานการบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------