รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Wayo Women’s University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Asst.Professor. Dr. Itagaki Takeru ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (Wayo –PBRU Culture and Arts Exchange)

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Wayo Women’s University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Asst.Professor. Dr. Itagaki Takeru ในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น (Wayo –PBRU Culture and Arts Exchange) โดยมีอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี และ อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ อาจารย์ ดร.มลทิชา โอซาวะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้การต้อนรับ ฯ และนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------