รายละเอียดข่าว

สำนักวิทยบริการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดสดงาน Phetchaburi Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added and Income for Sustainable Community

          เมื่อวันที่ 13-15 และ 18 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดสดงาน Phetchaburi Creative City of Gastronomy to Enhance Value Added and Income for Sustainable Community ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และห้องประชุมพะนอมแก้วกําเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โ

          โดยในวันที่ 13-15 เป็นการแข่งขันการทำอาหาร Champion Phetchaburi Authentic Foods ชิงถ้วยรางวัล พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และวันที่ 18 กันยายน เป็นการจัดประชุมเสวนาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเพื่อตอบโจทย์การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Monitoring Report) ของจังหวัดเพชรบุรี ในโครงการที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยด้านอาหาร ศิลปะ และวัฒนธรรมจากนานาประเทศ และเปิดตัวแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ค้นหาตำรับอาหารที่เป็นต้นตำรับเพชรบุรีและสำรับเก่าชาวเมืองเพชร และยกย่องเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านด้านอาหารพื้นถิ่นเมืองเพชร

         ทั้งนี้ มีการจัดงานเลี้ยงและรับประทานอาหารกลางวัน Chef’s Table of The Champion Phetchaburi Authentic Foods

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------