รายละเอียด

2023-10-05 15:49:30 | 1949

เปิดให้บริการแล้ว ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดตามประกาศและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการ ชั้น 6 อาคารบรรณราชฯ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น..
           บริการห้องและพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

• ห้องการเรียนการสอน การประชุม/อบรม/สัมมนา
• ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
• ห้องสตูดิโอสำหรับบันทึกสื่อการเรียนการสอน
• ห้องสำหรับการศึกษาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
• พื้นที่การเรียนรู้สำหรับติวสอบ พิมพ์งาน และสื้นค้นข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือคุณณฐกฤตย์ นวมงาม โทร 094-2861959

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------