รายละเอียด

2023-11-20 09:08:33 | 291

สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยการทำกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

        สำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด) เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยการทำกระทงโดยใช้วัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา  8.30 - 16.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
        โดยผู้ที่สนใจสามารถนำอุปกรณ์การทำกระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาเองได้ หรือใช้อุปกรณ์ที่ทางสำนักวิทยบริการฯ จัดไว้ให้  และจะมีบุคลากรทางสำนักวิทยบริการฯ ร่วมช่วยในการทำกระทงของท่านด้วย
       

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------