รายละเอียด

2023-12-18 11:28:37 | 247

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นค่าปรับหนังสือสำหรับผู้ใช้บริการคืนหนังสือเกินกำหนด ฟรี!! ไม่มีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2566 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

        เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นค่าปรับหนังสือสำหรับผู้ใช้บริการคืนหนังสือเกินกำหนด ฟรีไม่มีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 18-28 ธันวาคม 2566 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
        1. ปลอดค่าปรับเฉพาะหนังสือที่เกินกำหนดส่งเท่านั้น
        2. หากทำหนังสือชำรุดหรือสูญหาย ปรับตามระเบียบ
        3. ลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน ชั้น 1 เท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการยืม-คืน ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ 032 -708609 ต่อ 2003

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------