รายละเอียด

2024-01-08 15:31:03 | 813

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล กิจกรรมตอบคำถามส่งเสริมการอ่านเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

        ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดรางวัล  กิจกรรมตอบคำถามส่งเสริมการอ่านเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 4 ธันวาคม “วันสิ่งแวดล้อมไทย” นั้น ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามเป็นจำนวนมาก ทางสำนักวิทยบริการฯ จึงได้คัดเลือกผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องมากที่สุดและเร็วที่สุด จำนวน 5 อันดับ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวภิญญ์ณัฏฐดา จันทะศรี             คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
2. นางสาวนาดา นุ่มสุข                            คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
3. นางสาวภคพร จันทร์ศรี                        คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นายปุริมปรัชญ์ เซียงเจ็น                      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5. นางสาวสิริยากร สว่างวุฒิไกร               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวสามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่เคาส์เตอร์ ยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1 (ห้องสมุด)

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------