รายละเอียด

2024-01-17 13:28:54 | 544

สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมการสภาการแพทย์ทางร่วมนานาชาติ เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี

       วันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะกรรมการสภาการแพทย์ทางร่วมนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี โดยอาจารย์สัญญา ธีรเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการฯ นายทวี นวมนิ่ม รักษาการหัวหน้างานบริการทรัพยากรสารสนเทศ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์ หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยนิทรรศการ 3 ห้อง คือ
       - ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี
       - ห้องเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์
       - ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------