รายละเอียด

2024-01-24 14:35:48 | 416

"ปฏิทินเก่า เราขอ" สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบริจาค “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตาของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอด

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับบริจาค “ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า” ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปใช้ผลิต “สื่ออักษรเบรลล์” สำหรับผู้พิการทางสายตาของศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคนตาบอด และเป็นการใช้ประโยชน์ตามหลักการ 3R คือ การใช้น้อยใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่
       โดยสามารถนำมาบริจาคได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อที่สำนักวิทยบริการฯ จะได้รวบรวมและจัดส่งให้ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 032-708609

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------