รายละเอียด

2024-02-17 10:59:20 | 380

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ครั้งที่1/2567

        เมื่อวันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ครั้งที่1/2567 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการฯ
       โดยมีอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้ การทบทวนคำสั่ง แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2567 เกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวในปีงบประมาณที่ผ่านมา

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------