รายละเอียด

2024-02-21 15:19:50 | 134

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมการทำปุ่ยอินทรีย์จากใบไม้ภายในบริเวณสำนัก

          ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกันทำกิจกรรมการทำปุ่ยอินทรีย์จากใบไม้ภายในบริเวณสำนัก 
          เนื่องด้วยบริเวณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนั้น มีต้นไม้เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยในการดูดทรัพก๊าซคาร์บอนไดรออกไซ แต่ได้ใบไม้ล่วงเป็นจำนวนมาก   ผู้บริหารและบุคลากรจึงได้คิดดำเนินการจัดการกับใบไม้ที่ล่วงนั้น โดยการเก็บรวบร่วมใบไม้ในบริเวณสำนักฯ มาทำหัวเชื้อปุยหมักชีวะภาพ มีขั้นตอนดังนี้
         1. สร้างคอกตาข่ายที่ทำขึ้นจากสิ่งของเหลือใช้
         2. นำใบไม้ที่เก็บรวบร่วมใบไม้ในบริเวณสำนักฯ ผสมขี้วัวจากคอกวัวของบุคลากรภายในสำนัก
         3. คลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้นราดด้วยน้ำหมักชีวภาพ EM
         4. รดน้ำและนำใบไม้และขี้วัวเติมลงคอกตาข่าย สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ประมาณ 3 เดือน เพียงเท่านี้ก็จะได้ปุ๋ยหมักชีวะภาพคุณภาพดี ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------