รายละเอียดข่าว

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites และเทคนิคการออกแบบ

   

     
           ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานสอน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (ออนไลน์) ARIT Talk 2022 : Google workspace for education "Up Skill 2022 สร้างสมรรถนะดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสู่ศตวรรษที่ 21"

           เปิดรับสมัคร 7-14 มิถุนายน 2565 (จำนวนจำกัด)
           โปรแกรมการจัดอบรม : Zoom Meeting
           รูปแบบการรับสมัคร : ผ่านระบบออนไลน์
           สมัครได้ที่ >> https://forms.gle/7ejVKoPuAYwMDK5g8

           ** หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับใบรับรองการผ่านการอบรม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
           ผู้ประสานงานจัดอบรม: นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร (นักวิชาการศึกษา)

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------