รายละเอียด

2023-12-01 13:37:56 | 485

นิทรรศการ "พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙"


ชมนิทรรศการ

          เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ ๕ ธันวาคม จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมระลึกถึงพระองค์ท่าน ผ่านนิทรรศการออนไลน์พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทางศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รังสรรค์ขึ้นด้วยจิตที่ “คิดถึงในหลวง” คิดถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดรัชสมัยของพระองค์

-----------------------------------------------
📣"เรียนเชิญติดตามข่าวสารจากสำนักฯ ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้"
🚩Facebook: https://www.facebook.com/LibArit
🚩www : http://arit.pbru.ac.th
🚩Line Official : https://lin.ee/E5dxAa3
------------------------------------------------