บริการจองห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯออนไลน์

จองห้องประชุมได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-room/

เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน
1. กรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการในแบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านล่าง หรือ >>ระบบจองห้องประชุมสำนักวิทยบริการฯ<<
2. ผู้บริหารจะดำเนินการยืนยันคำขอใช้ห้องประชุมกลับไปยังผู้ขอรับบริการ ตามช่องทางอีเมล
3. ดำเนินการกิจกรรมประชุม/สัมนา ตามวันเวลาที่กำหนด
4. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการนวัตกรรมการศึกษา ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทางลิงก์ที่ระบบส่งให้ทางอีเมล หรือ https://bit.ly/3cWwQ0m

(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
E-mail : library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit
Line : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3
Tel : 032-708609 คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy