ข่าวกิจกรรม

Image
ขอแสดงความขอบคุณงานบริหารงานบุคคล | Personel Management Division กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Image
กิจกรรม ARIT Talk 6 หัวข้อ "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites และเทคนิคการออกแบบ"

Image
กิจกรรม ARIT Talk 5 หัวข้อ "การใช้งาน Google Classroom สำหรับห้องเรียนออนไลน์ และการจัดการไฟล์อย่างมืออาชีพ"

Image
กิจกรรม ARIT Talk 4 หัวข้อ "การนำ Digital Tools มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและบริการจัดการการเรียนรู้"

Image
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ศูนย์สอบวัดระดับภาษาจีนศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

Image
สำนักวิทยบริการฯ บริการดำเนินงานควบคุม กำกับการจัดงานเสวนาออนไลน์ โดยให้บริการแก่นักศึกษา สาขาการตลาดดิจิตอล คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี เรื่อง "การพลิกโฉมสินค้า Local สู่ Global ในยุค Next Normal"

 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ ให้บริการดำเนินงานควบคุม กำกับการจัดงานเสวนาออนไลน์ โดยให้บริการแก่นักศึกษา สาขาการตลาดดิจิตอล คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เพชรบุรี
เรื่อง "การพลิกโฉมสินค้า Local สู่ Global ในยุค Next Normal"

Image
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้บริการบันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต
หลักสูตร >> การพัฒนาทักษะการใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับรองรับการทำเกษตรในอนาคต

Image
กิจกรรมการประะกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมการประะกวดนักศึกษาต้นแบบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดจัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 12.30 - 16.30 น.

Image
21 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้ จัดการอบรมออนไลน์ ARIT Talk 3 หัวข้อ Canva for Education "สนุก ง่าย เข้าใจผู้เรียน"

หลักสูตรการอบรมออนไลน์ ARIT Talk 3 หัวข้อ Canva for Education "สนุก ง่าย เข้าใจผู้เรียน" ซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 - 11.30 น .
เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ

Image
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จัดอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sites ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. – 15.30 น. ศูนย์วนัตกรรมการเรียนรู้จัดอบรมการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วย Google Sites ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 76 คน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th