สื่อประชาสัมพันธ์

Image
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานสอนอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (ออนไลน์) ARIT Talk 2022 : Google workspace for education Up Skill 2022 สร้างสมรรถนะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานสู่ศตวรรษที่ 21

Image
ห้องสมุดปิดให้บริการ วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Image
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

Image
ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. เริ่ม 25 เมษายน - 28 มิถุนายน 2565

 ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ
 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
 เริ่ม 25 เมษายน - 28 มิถุนายน 2565
** เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์
** วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดให้บริการเวลา 08.00 - 16.30 น.

Image
ร่วมโหวตการจัดอันดับด้านการศึกษา แนะนำมหาวิทยาลัยเด่น เรียนไหนดี

Image
ขอเชิญชวนบุคลากรนักศึกษาร่วมคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน ในกิจกรรมเสนอแนะและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด

Image
ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้บริหาร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ชุดลายดอก เพื่อร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้บริหาร ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ด้วยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ชุดลายดอก เพื่อร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ บริเวณโถงทางเดินชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์
เริ่มวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

Image
การให้บริการถ่ายภาพสำหรับติดบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการถ่ายภาพสำหรับติดบัตรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สายวิชาการและสายสนับสนุน)

Image
การติดตั้งและเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN

การติดตั้งและเข้าใช้งานผ่านระบบ VPN
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ในต่างประเทศภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรุบรี

Image
บริการพิมพ์เอกสารวิชาการ (Print)
สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Image
ห้องสมุดขยายเวลากำหนดคืนหนังสือ

ในสถานการณ์ COVID-2019 ระลอกใหม่ ห้องสมุดขยายเวลาคืนหนังสือถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 โดยไม่ต้องชำระค่าปรับ สำหรับสมาชิกที่มีกำหนดส่งคืนตั้งแต่ วันที่ 9 เมษายน - 5 กันยายน 2564

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th