เงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งาน

ขอใช้บริการได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/book-service/

1. เลือกวันที่และเวลาในการใช้บริการ
2. กรอกแบบฟอร์มขอบริการ
3. รอการยืนยันจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
4. ดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
5. ผู้รับบริการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานบริการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จากลิงก์ที่ระบบจัดส่งให้ทางอีเมล หรือ https://bit.ly/3cWwQ0m
(กรุณาจองล่วงหน้าก่อนถึงวันใช้จริง 1-3 วันทำการ)

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
E-mail : library_office@mail.pbru.ac.th
Facebook : ค้นหา @LibArit หรือ https://www.facebook.com/LibArit
Line : ค้นหาเพื่อน @944tkcpj หรือ https://lin.ee/e5dxaa3
Tel : 032-708609 เรียนสาย คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข (อิท)

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy