Image

.. มีข่าวดีมาบอก .... ห้องสมุดมีหนังสือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มาให้บริการยืมเรียน จำนวน 6 ชื่อเรื่อง
โพสโดย Administator 19 ก.ค. 2565

.. มีข่าวดีมาบอก .... ห้องสมุดมีหนังสือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มาให้บริการยืมเรียน จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

     1. Building TOEIC Skills
     2. Developing TOEIC Skills
     3. Personal Best (A1 Beginner)
     4. Personal Best (A2-A)
     5. Personal Best (A2-B)
     6. Personal Best B1
 

ขั้นตอนการยืม

     1. ค้นหาหนังสือที่ต้องการจาก https://arit.pbru.ac.th/webarit/ หรือ https://book.pbru.ac.th/ และหนังสือที่สามารถยืมได้จะต้องมีสถานะ Available
     2. กรอกแบบฟอร์มบริการยืมออนไลน์ (Online Borrowing Service) ที่ https://bit.ly/2W9D4oD หรือ มายืมด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 1
     3. บรรณารักษ์ตรวจสอบรายการหนังสือเพื่อแจ้งผู้รับบริการ
     4. สำหรับการยืมออนไลน์ให้มารับหนังสือได้ที่ห้องสมุดในวันถัดไป
ยืมหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สิ่งที่น่าสนใจ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : library_office@mail.pbru.ac.th