Image

เปิดให้บริการแล้ว ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องสมุด) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดตามประกาศและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักวิทยบริการ เปิดให้บริการ ชั้น 6 อาคารบรรณราชฯ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น..
           บริการห้องและพื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

• ห้องการเรียนการสอน การประชุม/อบรม/สัมมนา
• ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
• ห้องสตูดิโอสำหรับบันทึกสื่อการเรียนการสอน
• ห้องสำหรับการศึกษาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่ม
• พื้นที่การเรียนรู้สำหรับติวสอบ พิมพ์งาน และสื้นค้นข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หรือคุณณฐกฤตย์ นวมงาม โทร 094-2861959

โพสโดย Administator 5 ต.ค. 2566
ข่าวสารอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy