Image

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย PUBHTML5 เพื่อการประชาสัมพันธ์"

        เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย นางสาวแขนภา ทองตัน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย PUBHTML5 เพื่อการประชาสัมพันธ์" ให้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สื่อแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ สื่อแนะนำงานบริการ เพื่อพัฒนาการให้บริการเชิงรุกที่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โพสโดย Administator 24 เม.ย. 2567
ข่าวสารอื่นๆ

แสดงทั้งหมด

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
เบอร์โทร : 032-708609
อีเมล : saraban_arit@pbru.ac.th

Privacy Policy