ข้อมูลติดต่อเราที่ตั้ง

38 ม.8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000อีเมล

library_office@mail.pbru.ac.thโทรศัพท์

032-708609