บริการสร้าง QR-Code

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

นายวิวัฒน์ เพิ่มสุข
นักเอกสารสนเทศ
งานพัฒนานวัตกรรมและผลิตสื่อการเรียนรู้

wiwat.per@mail.pbru.ac.th
032-708609

 

 

 

 

รายละเอียดการให้บริการ

          ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้บริการระบบสร้าง QR-CODE แบบออนไลน์ แบบไม่มีวันหมดอายุและโฆษณา โดยให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการสร้าง QR-CODE เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ลิงก์การประชุม ฯลฯ โดยสามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ที่ https://arit.pbru.ac.th/qrcode/ 

ให้บริการสำหรับ
          1. นักเรียนโรงเรียนสาธิต และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
          2. อาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฆฏเพชรบุรี
          3. บุคคลภายนอกทั่วไป

ขั้นตอนการใช้บริการ 
         1. กรอกลิงก์ URL ที่ต้องการสร้าง QR-Code
         2. กดปุ่ม ดำเนินการสร้าง QR-Code
         3. Copy หรือ บันทึกรูปภาพ QR-Code ไปใช้งาน

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สำนักงานผู้อำนวยการ)
คุณวิวัฒน์ เพิ่มสุข
Tel : 032-708609


© Copyright 2024 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Site Map | Privacy Policy