ข้อมูลและสถิติสถิติโซเชียลมีเดียประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
ตุลาคม 64 - มีนาคม 65 147 ครั้ง
เมษายน 101 ครั้ง
พฤษภาคม 95 ครั้ง
มิถุนายน 101 ครั้ง
กรกฎาคม 93 ครั้ง
สิงหาคม 96 ครั้ง
กันยายน 83 ครั้ง
ตุลาคม 75 ครั้ง