ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - ธันวาคม 130 ครั้ง