ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - มีนาคม 132 ครั้ง
เมษายน-พฤษภาคม 124 ครั้ง
มิถุนายน - กรกฎาคม 101 ครั้ง
สิงหาคม - กันยายน 66 ครั้ง
ตุลาคม-พฤศจิกายน 57 ครั้ง
ธันวาคม 51 ครั้ง