ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 36 ครั้ง