ข้อมูลและสถิติสถิติผู้ใช้บริการยืม-คืนประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 127 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 131 ครั้ง
มีนาคม 110 ครั้ง
เมษายน 104 ครั้ง
พฤษภาคม 122 ครั้ง
มิถุนายน 95 ครั้ง
กรกฎาคม 99 ครั้ง
สิงหาคม 81 ครั้ง
กันยายน 80 ครั้ง
ตุลาคม 93 ครั้ง
พฤศจิกายน 81 ครั้ง
ธันวาคม 68 ครั้ง