ข้อมูลและสถิติสถิติผู้ใช้บริการยืม-คืนประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 75 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 56 ครั้ง
มีนาคม 40 ครั้ง
เมษายน 45 ครั้ง
พฤษภาคม 10 ครั้ง
มิถุนายน 9 ครั้ง
กรกฎาคม 13 ครั้ง
สิงหาคม 4 ครั้ง