ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 114 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 123 ครั้ง
มีนาคม 111 ครั้ง
เมษายน 113 ครั้ง
พฤษภาคม 108 ครั้ง
มิถุนายน 92 ครั้ง
กรกฎาคม 89 ครั้ง
สิงหาคม 81 ครั้ง
กันยายน 82 ครั้ง
ตุลาคม 77 ครั้ง
พฤศจิกายน 56 ครั้ง
ธันวาคม 49 ครั้ง