ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 54 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 46 ครั้ง
มีนาคม 37 ครั้ง
เมษายน 13 ครั้ง
พฤษภาคม 10 ครั้ง
มิถุนายน 10 ครั้ง
กรกฎาคม 9 ครั้ง
สิงหาคม 3 ครั้ง