ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - ธันวาคม 142 ครั้ง