ข้อมูลและสถิติสถิติจำนวนการใช้หนังสือประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 56 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 50 ครั้ง
มีนาคม 47 ครั้ง
เมษายน 30 ครั้ง
พฤษภาคม 22 ครั้ง
มิถุนายน 19 ครั้ง
กรกฎาคม 20 ครั้ง
สิงหาคม 6 ครั้ง