ข้อมูลและสถิติสถิติจำนวนการใช้หนังสือประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม - ธันวาคม 146 ครั้ง