ข้อมูลและสถิติสถิติการขอใช้บริการห้องประชุมของสำนักวิทยบริการฯประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 164 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 124 ครั้ง
มีนาคม 132 ครั้ง
เมษายน 134 ครั้ง
พฤษภาคม 155 ครั้ง
มิถุนายน 109 ครั้ง
กรกฎาคม 111 ครั้ง
สิงหาคม 86 ครั้ง
กันยายน 81 ครั้ง
ตุลาคม 77 ครั้ง
พฤศจิกายน 71 ครั้ง
ธันวาคม 66 ครั้ง