ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้บริการ การเรียน-การสอนประจำปี 2564

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
ตุลาคม 109 ครั้ง
พฤศจิกายน 117 ครั้ง