ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้บริการ การเรียน-การสอนประจำปี 2566

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มกราคม 57 ครั้ง
กุมภาพันธ์ 48 ครั้ง
มีนาคม 40 ครั้ง
เมษายน 34 ครั้ง
พฤษภาคม 23 ครั้ง
มิถุนายน 21 ครั้ง
กรกฎาคม 13 ครั้ง
สิงหาคม 4 ครั้ง