ข้อมูลและสถิติสถิติการใช้บริการ การเรียน-การสอนประจำปี 2565

ระยะเวลาดำเนินงาน จำนวนการเข้าถึง
มีนาคม 143 ครั้ง
เมษายน 117 ครั้ง
พฤษภาคม 112 ครั้ง
มิถุนายน 98 ครั้ง
กรกฎาคม 93 ครั้ง
สิงหาคม 80 ครั้ง
กันยายน 90 ครั้ง
ตุลาคม 69 ครั้ง
พฤศจิกายน 96 ครั้ง
ธันวาคม 64 ครั้ง