บริการแนะนำหนังสือ/ตำรา/สื่อการเรียนรู้

ขั้นตอนแนะนำหนังสือ/ตำรา/สื่อการเรียนรู้ เพื่อนำมาไว้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ โปรดตรวจสอบชื่อหนังสือจากฐานข้อมูลบรรณานุกรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://book.pbru.ac.th ว่ามีบริการแล้วหรือไม่

2. กรอกรายละเอียดของหนังสือ/ตำรา/สื่อการเรียนรู้ หรือทรัพยากรอื่นๆ และรายละเอียดของผู้แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ แจ้งรายละเอียดของหนังสือให้ครบถ้วนมากที่สุดเพื่อสะดวกในการสั่งซื้อ โดยเฉพาะชื่อหนังสือ/ชื่อผู้แต่ง/สำนักพิมพ์หรือแหล่งจำหน่ายหนังสือ ได้ที่ลิ้งก์ https://bit.ly/3IGDsBz

3. การกรอกข้อมูล 1 ครั้ง เสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศได้ 5 ชื่อเรื่อง

4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอซื้อหนังสือเฉพาะอาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการสั่งซื้อในกรณีที่รายละเอียดของผู้เสนอซื้อและ/หรือรายละเอียดของหนังสือไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน

**ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า โทรภายใน 8609 e-mail : sukanlaya.phi@mail.pbru.ac.th